GR

BLOGS - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ: "social"

"Ξέρεις, θ' αργήσουν πολύ; Γιατί έχω αφήσει κάτι δουλειές στη μέση;"
Τις καλές εποχές ένας πετυχημένος επιχειρηματίας που παρίσταται στην κηδεία ενός άλλου επιχειρηματία, ρωτά έναν νεκροθάφτη. "Ξέρεις, θ' αργήσουν πολύ; Γιατί έχω αφήσει κάτι δουλειές στη μέση;" Και ο νεκροθάφτης απαντά :

 

"Τους βλέπεις όλους αυτούς εδώ; Και αυτοί κάτι δουλειές στη μέση έχουν αφήσει."

 

Και οι καλές και οι κακές εποχές έρχονται και φεύγουν και η ζωή και ο θάνατος εναλλάσσονται και όλα στη μέση μένουν.

 

Γι' αυτό ας ασχοληθούμε λίγο περισσότερο μ' αυτούς και μ' αυτά που αγαπάμε.

-

 

    

 

April 2014, Greek & English Post

 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  -  S O C I A L

 

30 Things To Start Doing For Yourself. #4 Is Absolutely Vital.

 

30 πράγματα που πρέπει να κάνεις για τον ευατό σου. Το #4

είναι απολύτως απαραίτητο.

 

Marc and Angel are the authors of 1000 Little Things Happy Successful People Do Differently. Here’s their amazing list of 30 things to start doing for yourself. If you enjoy this, be sure to visit their website for more inspirational advice and tips for life.

 

Ξεκίνα με το να αφιερώνεις περισσότερο χρόνο στους σωστούς ανθρώπους.

#1. Start spending time with the right people. – These are the people you enjoy, who love and appreciate you, and who encourage you to improve in healthy and exciting ways. They are the ones who make you feel more alive, and not only embrace who you are now, but also embrace and embody who you want to be, unconditionally.

truongxuabancu.fpb.yuku.com

truongxuabancu.fpb.yuku.com

 

Ξεκίνα με το να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα σου πρόσωπο με πρόσωπο

#2. Start facing your problems head on. – It isn’t your problems that define you, but how you react to them and recover from them. Problems will not disappear unless you take action. Do what you can, when you can, and acknowledge what you’ve done. It’s all about taking baby steps in the right direction, inch by inch. These inches count, they add up to yards and miles in the long run.

Seth Casteel

Seth Casteel

 

Ξεκίνα με το να είσαι ειλικρινής με τον ευατό σου για τα πάντα

#3. Start being honest with yourself about everything. – Be honest about what’s right, as well as what needs to be changed. Be honest about what you want to achieve and who you want to become. Be honest with every aspect of your life, always. Because you are the one person you can forever count on. Search your soul, for the truth, so that you truly know who you are. Once you do, you’ll have a better understanding of where you are now and how you got here, and you’ll be better equipped to identify where you want to go and how to get there. Read The Road Less Traveled.

Brian Oldham

Brian Oldham

 

Ξεκίνα με το να κάνεις την ευτυχία σου προτεραιότητα

#4. Start making your own happiness a priority. – Your needs matter. If you don’t value yourself, look out for yourself, and stick up for yourself, you’re sabotaging yourself. Remember, it IS possible to take care of your own needs while simultaneously caring for those around you. And once your needs are met, you will likely be far more capable of helping those who need you most.

Alex Goh Chun Seong

Alex Goh Chun Seong

 

Ξεκίνα με το να είσαι ο ευατός σου, γνήσια και με περηφάνεια

#5. Start being yourself, genuinely and proudly. – Trying to be anyone else is a waste of the person you are. Be yourself. Embrace that individual inside you that has ideas, strengths and beauty like no one else. Be the person you know yourself to be – the best version of you – on your terms. Above all, be true to YOU, and if you cannot put your heart in it, take yourself out of it.

Paul Kipping

Paul Kipping

 

Ξεκίνα με το να παρατηρείς και να ζεις στο παρόν

#6. Start noticing and living in the present. – Right now is a miracle. Right now is the only moment guaranteed to you. Right now is life. So stop thinking about how great things will be in the future. Stop dwelling on what did or didn’t happen in the past. Learn to be in the ‘here and now’ and experience life as it’s happening. Appreciate the world for the beauty that it holds, right now.

Lisa Brown

Lisa Brown

 

Ξεκίνα με το να αξιολογείς αυτά που έμαθες από τα λάθη σου.

#7. Start valuing the lessons your mistakes teach you. – Mistakes are okay; they’re the stepping stones of progress. If you’re not failing from time to time, you’re not trying hard enough and you’re not learning. Take risks, stumble, fall, and then get up and try again. Appreciate that you are pushing yourself, learning, growing and improving. Significant achievements are almost invariably realized at the end of a long road of failures. One of the ‘mistakes’ you fear might just be the link to your greatest achievement yet.

Vivian Maier

Vivian Maier

 

Ξεκίνα με το είσαι περισσότερο ευγενής με τον ευατό σου

#8. Start being more polite to yourself. – If you had a friend who spoke to you in the same way that you sometimes speak to yourself, how long would you allow that person to be your friend? The way you treat yourself sets the standard for others. You must love who you are or no one else will.

Daesung Lee

Daesung Lee

 

Ξεκίνα με το να απολαμβάνεις τα πράγματα που ήδη έχεις

#9. Start enjoying the things you already have. – The problem with many of us is that we think we’ll be happy when we reach a certain level in life – a level we see others operating at – your boss with her corner office, that friend of a friend who owns a mansion on the beach, etc. Unfortunately, it takes awhile before you get there, and when you get there you’ll likely have a new destination in mind. You’ll end up spending your whole life working toward something new without ever stopping to enjoy the things you have now. So take a quiet moment every morning when you first awake to appreciate where you are and what you already have.

Gregory J Smith

Gregory J Smith

 

Ξεκίνα με το να βάλεις τις βάσεις για την προσωπική σου ευτυχία

#10. Start creating your own happiness. – If you are waiting for someone else to make you happy, you’re missing out. Smile because you can. Choose happiness. Be the change you want to see in the world. Be happy with who you are now, and let your positivity inspire your journey into tomorrow. Happiness is often found when and where you decide to seek it. If you look for happiness within the opportunities you have, you will eventually find it. But if you constantly look for something else, unfortunately, you’ll find that too. Read Stumbling on Happiness.

Tal Cohen EPA

Tal Cohen EPA

 

Ξεκίνα με το να δώσεις χώρο και χρόνο στις ιδέες και τα όνειρα σου. 

#11. Start giving your ideas and dreams a chance. – In life, it’s rarely about getting a chance; it’s about taking a chance. You’ll never be 100% sure it will work, but you can always be 100% sure doing nothing won’t work. Most of the time you just have to go for it! And no matter how it turns out, it always ends up just the way it should be. Either you succeed or you learn something. Win-Win.

animalstime.com

animalstime.com

 

 

#12. Start believing that you’re ready for the next step. – You are ready! Think about it. You have everything you need right now to take the next small, realistic step forward. So embrace the opportunities that come your way, and accept the challenges – they’re gifts that will help you to grow.

acidcow.com

acidcow.com

 

 

#13. Start entering new relationships for the right reasons. – Enter new relationships with dependable, honest people who reflect the person you are and the person you want to be. Choose friends you are proud to know, people you admire, who show you love and respect – people who reciprocate your kindness and commitment. And pay attention to what people do, because a person’s actions are much more important than their words or how others represent them.

Igor Guschin

Igor Guschin

 

 

#14. Start giving new people you meet a chance. – It sounds harsh, but you cannot keep every friend you’ve ever made. People and priorities change. As some relationships fade others will grow. Appreciate the possibility of new relationships as you naturally let go of old ones that no longer work. Trust your judgment. Embrace new relationships, knowing that you are entering into unfamiliar territory. Be ready to learn, be ready for a challenge, and be ready to meet someone that might just change your life forever.

Anna Gorbach

Anna Gorbach

 

 

#15. Start competing against an earlier version of yourself. – Be inspired by others, appreciate others, learn from others, but know that competing against them is a waste of time. You are in competition with one person and one person only – yourself. You are competing to be the best you can be. Aim to break your own personal records.

Yongzhi Chu

Yongzhi Chu

 

 

#16. Start cheering for other people’s victories. – Start noticing what you like about others and tell them. Having an appreciation for how amazing the people around you are leads to good places – productive, fulfilling, peaceful places. So be happy for those who are making progress. Cheer for their victories. Be thankful for their blessings, openly. What goes around comes around, and sooner or later the people you’re cheering for will start cheering for you.

Sanket k

Sanket k

 

 

#17. Start looking for the silver lining in tough situations. – When things are hard, and you feel down, take a few deep breaths and look for the silver lining – the small glimmers of hope. Remind yourself that you can and will grow stronger from these hard times. And remain conscious of your blessings and victories – all the things in your life that are right. Focus on what you have, not on what you haven’t.

Max van Son

Max van Son

 

 

#18. Start forgiving yourself and others. – We’ve all been hurt by our own decisions and by others. And while the pain of these experiences is normal, sometimes it lingers for too long. We relive the pain over and over and have a hard time letting go. Forgiveness is the remedy. It doesn’t mean you’re erasing the past, or forgetting what happened. It means you’re letting go of the resentment and pain, and instead choosing to learn from the incident and move on with your life.

Ana Gregoric

Ana Gregoric

 

 

#19. Start helping those around you. – Care about people. Guide them if you know a better way. The more you help others, the more they will want to help you. Love and kindness begets love and kindness. And so on and so forth.

Wason Wanichakorn AP

Wason Wanichakorn AP

 

 

#20. Start listening to your own inner voice. – If it helps, discuss your ideas with those closest to you, but give yourself enough room to follow your own intuition. Be true to yourself. Say what you need to say. Do what you know in your heart is right.

bluebirdsunshine.co.uk

bluebirdsunshine.co.uk

 

 

#21. Start being attentive to your stress level and take short breaks. – Slow down. Breathe. Give yourself permission to pause, regroup and move forward with clarity and purpose. When you’re at your busiest, a brief recess can rejuvenate your mind and increase your productivity. These short breaks will help you regain your sanity and reflect on your recent actions so you can be sure they’re in line with your goals.

Waugsberg

Waugsberg

 

Ξεκίνα με το να δίνεις σημασία στην ομορφιά των μικρών στιγμών.

#22. Start noticing the beauty of small moments. – Instead of waiting for the big things to happen – marriage, kids, big promotion, winning the lottery – find happiness in the small things that happen every day. Little things like having a quiet cup of coffee in the early morning, or the delicious taste and smell of a homemade meal, or the pleasure of sharing something you enjoy with someone else, or holding hands with your partner. Noticing these small pleasures on a daily basis makes a big difference in the quality of your life.

Vivian Maier

Vivian Maier

 

Ξεκίνα με το να αποδέχεσαι ότι υπάρχουν φορές που τα πράγματα δεν είναι τέλεια.

#23. Start accepting things when they are less than perfect. – Remember, ‘perfect’ is the enemy of ‘good.’ One of the biggest challenges for people who want to improve themselves and improve the world is learning to accept things as they are. Sometimes it’s better to accept and appreciate the world as it is, and people as they are, rather than to trying to make everything and everyone conform to an impossible ideal. No, you shouldn’t accept a life of mediocrity, but learn to love and value things when they are less than perfect.

Lars Anshelm

Lars Anshelm

 

Ξεκίνα με το να δουλεύεις για να επιτύχεις τους στόχους σου κάθε μέρα.

#24. Start working toward your goals every single day. – Remember, the journey of a thousand miles begins with one step. Whatever it is you dream about, start taking small, logical steps every day to make it happen. Get out there and DO something! The harder you work the luckier you will become. While many of us decide at some point during the course of our lives that we want to answer our calling, only an astute few of us actually work on it. By ‘working on it,’ I mean consistently devoting oneself to the end result. Read The 7 Habits of Highly Effective People.

Konstantin Kaminsky

Konstantin Kaminsky

 

Ξεκίνα με το να είσαι πιο ειλικρινής στους άλλους σχετικά με το πως νιώθεις.

#25. Start being more open about how you feel. – If you’re hurting, give yourself the necessary space and time to hurt, but be open about it. Talk to those closest to you. Tell them the truth about how you feel. Let them listen. The simple act of getting things off your chest and into the open is your first step toward feeling good again.

Igor Efimov

Igor Efimov

 

Ξεκίνα με το να έχεις πλήρη ευθύνη για τις πράξεις σου.

#26. Start taking full accountability for your own life. – Own your choices and mistakes, and be willing to take the necessary steps to improve upon them. Either you take accountability for your life or someone else will. And when they do, you’ll become a slave to their ideas and dreams instead of a pioneer of your own. You are the only one who can directly control the outcome of your life. And no, it won’t always be easy. Every person has a stack of obstacles in front of them. But you must take accountability for your situation and overcome these obstacles. Choosing not to is choosing a lifetime of mere existence.

Scott Sculberg

Scott Sculberg

 

Ξεκίνα με το να προσέχεις τις πιο σημαντικές σχέσεις σου.

#27. Start actively nurturing your most important relationships. – Bring real, honest joy into your life and the lives of those you love by simply telling them how much they mean to you on a regular basis. You can’t be everything to everyone, but you can be everything to a few people. Decide who these people are in your life and treat them like royalty. Remember, you don’t need a certain number of friends, just a number of friends you can be certain of.

Simone Sbaraglia

Simone Sbaraglia

 

Ξεκίνα με το να συγκεντρώνεσαι στα πράγματα που μπορείς να ελέγξεις.

#28. Start concentrating on the things you can control. – You can’t change everything, but you can always change something. Wasting your time, talent and emotional energy on things that are beyond your control is a recipe for frustration, misery and stagnation. Invest your energy in the things you can control, and act on them now.

Manu Fernandez AP

Manu Fernandez AP

 

Ξεκίνα με το να εστιάζεις στα θετικά αποτελέσματα.

#29. Start focusing on the possibility of positive outcomes. – The mind must believe it CAN do something before it is capable of actually doing it. The way to overcome negative thoughts and destructive emotions is to develop opposing, positive emotions that are stronger and more powerful. Listen to your self-talk and replace negative thoughts with positive ones. Regardless of how a situation seems, focus on what you DO WANT to happen, and then take the next positive step forward. No, you can’t control everything that happens to you, but you can control how you react to things. Everyone’s life has positive and negative aspects – whether or not you’re happy and successful in the long run depends greatly on which aspects you focus on. Read The How of Happiness.

Vivian Maier

Vivian Maier

 

Ξεκίνα με το να καταλάβεις πόσο πλούσιος είσαι ακριβώς αυτή τη στιγμή.

#30. Start noticing how wealthy you are right now. – Henry David Thoreau once said, “Wealth is the ability to fully experience life.” Even when times are tough, it’s always important to keep things in perspective. You didn’t go to sleep hungry last night. You didn’t go to sleep outside. You had a choice of what clothes to wear this morning. You hardly broke a sweat today. You didn’t spend a minute in fear. You have access to clean drinking water. You have access to medical care. You have access to the Internet. You can read. Some might say you are incredibly wealthy, so remember to be grateful for all the things you do have.

Miyoko Ihara

Miyoko Ihara

 

 

Credit: marcandangel.com

This is such a wonderful list. If we take little steps every day and practice these things, we can make great improvements in our lives. Share this post with your friends and loved ones.

 

Αυτή είναι μια καλή λίστα. Αν κάνουμε μικρά βήματα κάθε μέρα, μπορούμε να δούμε μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας. Μοιραστείτε αυτό το άρθρο με τους φίλους και τους αγαπημένους σας.

 

Source / Πηγή : lifebuzz

 

 

 

Αρχική - Home       Blogs      F.A.Q - Συχνές ερωτήσεις      Διαφήμιση - Advertising