GR

BLOGS - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ: "σκουπίδια"

 

May 2014 | Greek Post

 

Part 2 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΛΥΜΑΤΩΝ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (www.biorecycling.gr)

 

25.05.2014

 

<<back to [ Part 1 ] . . .

 

Part 2

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 

Στον τομέα αυτό η BIORECYCLING προσφέρει υπηρεσίες συλλογής από τον παραγωγό του εκάστοτε αποβλήτου δηλ. την παραλαβή & την μεταφορά αυτού έως και την τελική διάθεση/διαχείριση σε αδειοδοτημένες μονάδες.

 

Επικίνδυνα απόβλητα

 

Γενικές αρχές

Επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται τα απόβλητα που δημιουργούνται από τις παραγωγικές διαδικασίες των βιομηχανιών και είναι τριών ειδών: στερεά, υγρά και αέρια.

Τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΑ) περιέχουν ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επικινδύνων σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον.

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

 

Διαχείριση και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών  όπως: ξύλο, χαρτί, αλουμίνιο, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί.

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

 

Η εταιρία από το 2010 εκπροσωπεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών πλαισίων (www.pvcycle.org).

Η διαδικασία συλλογής ξεκινάει από την ώρα που η κατασκευάστρια εταιρία των πλαισίων είναι ενεργό μέλος της PV CYCLE. Η όλη διαχείριση γίνεται με δική μας μέριμνα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πελάτες της κατασκευάστριας εταιρίας. Η υπηρεσία απευθύνεται τόσο σε επαγγελματικές όσο και σε οικιακές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

ΛΥΜΑΤΑ

 

H ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαμβάνει την διαχείριση ίλεως από την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων.

 

Από την επεξεργασία των υγρών λυμάτων προκύπτει λυματολάσπη. Πρόκειται για υπόλειμμα των βιολογικών καθαρισμών. Η λυματολάσπη απαιτεί ειδική διαχείριση και χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους επεξεργασίας, μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό εδαφών.

 

Η εταιρία έχει όλες τις άδειες συλλογής μεταφοράς και συνεργάζεται με αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης σε τιμές άκρως ανταγωνιστικές.

 

Η επεξεργασία λυμάτων είναι η διαδικασία που διαχωρίζει τις επικίνδυνες ουσίες από το νερό στα λύματα, ώστε το νερό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον. Τα λύματα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις καθαρισμού μέσω των υπονόμων, μερικές φορές και με χρήση ειδικών βυτιοφόρων οχημάτων.

 

Ο όρος λύματα  αναφέρεται στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύματα) και τα υγρά απόβλητα από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας πόλης (αστικά λύματα). Όταν τα υγρά απόβλητα μιας πόλης περιέχουν και σημαντικές ποσότητες υγρών βιομηχανικών αποβλήτων τότε ονομάζονται υγρά αστικά απόβλητα. Τα οικιακά λύματα παράγονται από τις ανάγκες των ανθρώπων όπως η αφόδευση, η χρήση του μπάνιου, η προετοιμασία του φαγητού κ.α. Κατά μέσο όρο παράγονται 180 - 300 λίτρα ανά άτομο κάθε ημέρα. Τα αστικά λύματα παράγονται από δημόσια κτήρια, νοσοκομεία κ.λ.π. Η ποιότητα και η ποσότητα των βιομηχανικών αποβλήτων μεταβάλλεται συνεχώς και δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, αφού πολλές βιομηχανίες ρίχνουν - παρανόμως - ανεπεξέργαστα τα απόβλητά τους στο αποχετευτικό δίκτυο μιας πόλης.

Η σύνθεση των λυμάτων μπορεί να προσδιορισθεί χρησιμοποιώντας φυσικές, χημικές και βιολογικές διαδικασίες κ.α.


Στάδια επεξεργασίας λυμάτων
 

Υπάρχουν συνήθως τρία βασικά στάδια επεξεργασίας λυμάτων:

 

·Πρωτοβάθμια επεξεργασία

Στοχεύει κυρίως στην αφαίρεση του αιωρούμενου υλικού (οργανικού και ανόργανου). Περιλαμβάνει, συνήθως, την Προεπεξεργασία και την Πρωτοβάθμια Καθίζηση. Η Προεπεξεργασία περιλαμβάνει την Εσχάρωση, τους Πολτοποιητές και τα Τριβεία, την Εξάμμωση, καθώς και την μέτρηση ή/και την εξισορρόπηση της παροχής. Στόχος της είναι η απομάκρυνση σωμάτων που επιπλέουν ή βρίσκονται σε αιώρηση στα λύματα και εγκυμονούν κινδύνους έμφραξης των αγωγών, καταστροφής του μηχανολογικού εξοπλισμού(π.χ αντλίες) και τελικώς δυσλειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας που ακολουθούν.Η Πρωτοβάθμια Καθίζηση περιλαμβάνει δεξαμενές καθίζησης (συνήθως κυκλικής διατομής) που συχνά αναφέρονται εν συντομία ΔΠΚ (Δεξαμενές Πρωτοβάθμιας Καθίζησης)και έχει ως σκοπό να απομακρύνει τα αιωρούμενα οργανικά και ανόργανα στερεά (10-1έως 10-2mm), ώστε να μειωθεί το ρυπαντικό φορτίο που προορίζεται για τα επόμενα στάδια επεξεργασίας. Η πρωτοβάθμια καθίζηση αφαιρεί τα καθιζάνοντα στερεά υπό μορφή Πρωτοβάθμιας Ιλύος(Λάσπης)  και το υπερκείμενο υγρό αποτελεί την πρωτοβάθμια επεξεργασμένη εκροή, που είναι διαθέσιμη προς περαιτέρω επεξεργασία.

 

·Δευτεροβάθμια Επεξεργασία

Ως Δευτεροβάθμια Επεξεργασία νοείται η προχωρημένη επεξεργασία λυμάτων η οποία οδηγεί σε απομάκρυνση οργανικού άνθρακα, αζώτου και μερικές φορές και φωσφόρου (αναλόγως της εγκατάστασης). Κατά την δευτεροβάθμια επεξεργασία παρέχεται οξυγόνο στους μικροοργανισμούς ώστε αυτοί να οξειδώσουν τον οργανικό άνθρακα σε CO2. Μέσω της διαδικασίας της αναπνοής ενώ ταυτόχρονα τα αμμωνιακά (NH4+) οξειδώνονται σε νιτρώδη (ΝΟ2-) και στη συνέχεια σε νιτρικά (ΝΟ3-). Σε κάποιο τμήμα του αντιδραστήρα όπου η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι μηδενική τα νιτρικά μετατρέπονται σε αέριο άζωτο (Ν2) το οποίο απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Έτσι επιτυγχάνεται η απομάκρυνση οργανικού άνθρακα και αζώτου από τα λύματα.

 

·Τριτοβάθμια Επεξεργασία

Σκοπός της είναι η αφαίρεση βαρέων μετάλλων και τοξικών ή άλλων συστατικών. Το στάδιο αυτό είναι επιθυμητό όταν η παρουσία βιομηχανικών αποβλήτων στα λύματα είναι σημαντική και ο στόχος είναι η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων (π.χ στην βιομηχανία, για άρδευση ή για χώρους αναψυχής). Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται επεξεργασίες όπως η κροκίδωση - ιζηματοποίηση, η διύλιση, η προσρόφηση από ενεργό άνθρακα και διεργασίες με μεμβράνες.

 

Διαβάστε επίσης . . .

 

T a g s  -  Ε τ ι κ έ τ ε ς

 

   φωτογραφία 

κόσμος  πολιτική 

 

 

Home   |   about   |   κοινωνία   |   οικονομία   |   art - τέχνη   |    υγεία    |     world - κόσμος   |   περιβάλλον   |  design - σχεδιασμός   |   fashion - μόδα   |   advertise  -  διαφήμιση  |  contact  -  επικοινωνία

 

 

-  

May 25, 2014 | Greek Post

 

Τα χρόνια περνούν, εκατομμύρια ξοδεύονται και η

διαχείριση απορριμμάτων εξακολουθεί να

βρίσκεται σε τριτοκοσμικό επίπεδο

 

 

25.05.2014

 

Φιάσκο η διαχείριση

Η αλήθεια για τα σκουπίδια

Νίκος Βαφειάδης, Καθημερινή

Φωτογραφίες : ΝΙΚΟΣ ΠΗΛΟΣ

 

Διαβάστε περισσότερα . . .

 

T a g s  -  Ε τ ι κ έ τ ε ς

 

   φωτογραφία 

κόσμος  πολιτική 

 

 

Home   |   about   |   κοινωνία   |   οικονομία   |   art - τέχνη   |    υγεία    |     world - κόσμος   |   περιβάλλον   |  design - σχεδιασμός   |   fashion - μόδα   |   advertise  -  διαφήμιση  |  contact  -  επικοινωνία

 

 

-

May 20, 2014  |  Greek & English Post

 

<< back to Blogs > Categories - Κατηγορίες

 

    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ENVIRONMENT

 

Κατανάλωση & Απόβλητα - Consumption & Waste

 

 

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ - WASTE

 

 

 

EN - As individual and anonymous consumers, it's seemingly impossible to even estimate the physical ramifications of our daily consumption and waste. While our personal imprints may not seem in themselves worthy of alarm, the combined effect of human's habits and rituals is hard to look away from.

 

GR - Σαν μεμονωμένοι καταναλωτές δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ή να εκτιμήσουμε το μέγεθος της καθημερινής κατανάλωσης αγαθών και των αποβλήτων (σκουπιδιών) που παράγουμε. Θεωρούμε γενικά μικρή τη δική μας συμμετοχή στη δημιουργία αποβλήτων (σκουπιδιών). Δείτε όμως πως η κατανάλωση όλων μας δημιουργεί τόνους & τεράστιους όγκους αποβλήτων.

cell phones

Cell phones #2, Atlanta 2005 - ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 

Photographer Chris Jordan works with the debris we as a society leave behind, photographing massive dumps of cell phones, crushed cars and circuit boards. Squished together in dizzying quantities, the discarded goods resemble hypnotic puzzles, abstracted color fields and hallucinatory fractals. Jordan compares the complex layers of wreckage to the overwhelming detail of the Grand Canyon.

 

GR - Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ CHRIS JORDAN ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΩΡΟΥΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ GRAND CANYON.

 

The series, dubbed "Intolerable Beauty: Portraits of American Mass Consumption," shows the unmistakable imprint of our American culture in all its horror and strange, dark appeal. "I am appalled by these scenes, and yet also drawn into them with awe and fascination," Jordan explained in an email to The Huffington Post. "The immense scale of our consumption can appear desolate, macabre, oddly comical and ironic, and even darkly beautiful; for me its consistent feature is a staggering complexity."

 

jordan

Crushed Cars, Tacoma 2004 - ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

 

Faced with Jordan's unshakeable images, we lose our ability to shrug off the consequences of our consumption, a small but necessary first step on the way to lasting change. "As an American consumer myself, I am in no position to finger wag; but I do know that when we reflect on a difficult question in the absence of an answer, our attention can turn inward, and in that space may exist the possibility of some evolution of thought or action. So my hope is that these photographs can serve as portals to a kind of cultural self-inquiry. It may not be the most comfortable terrain, but I have heard it said that in risking self-awareness, at least we know that we are awake."

See Jordan's striking works below and watch as dumped electronics morph into something resembling brushstrokes or building blocks. Let us know your thoughts in the comments.

  •   Circuit boards, Atlanta 2004 - ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  •   Cell phone chargers, Atlanta 2004 - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
  •   Crushed Cars #2, Tacoma 2004 - ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ #2
  •   Glass, Seattle 2004 - ΓΥΑΛΙ
  •   E-Waste, New Orleans 2005 - ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
  •   Pole Yard, Tacoma 2004  - ΚΟΡΜΟΙ ΔΕΝΤΡΩΝ
  •   Recycling Yard #6, Seattle 2004 - ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
  •   Steel Shred, Tacoma 2004 - ΣΙΔΗΡΟΣ

 

Source : |  by  Priscilla Frank

 

 

Δείτε επίσης :

 

> BIOANAΚΥΚΛΩΣΗ

 

 

T a g s  -  Ε τ ι κ έ τ ε ς

 

τεχνολογία  ανακύκλωση  υγεία  διατροφή γεύσεις

 φωτογραφία 

κόσμος  πολιτική 

 

 

 

 

  Home   |   about   |   κοινωνία   |   οικονομία   |   art - τέχνη   |    υγεία   |   περιβάλλον   |  design - σχεδιασμός   |   fashion - μόδα   |   advertise  -  διαφήμιση  |  contact  -  επικοινωνία