GR

BLOGS - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ: "αχαικη"

-   

May 14, 2014 - Greek Post

 

 

    Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

 

Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ έ ς  ε κ λ ο γ έ ς

# 1137

14 Μαϊου 2014 - Ελληνικό άρθρο

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ - ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΑΧΑΙΚΗΣ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/05/2014

 

E N H M E Ρ Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, πως ο ειδικός σύμβουλος του Επιμελητηρίου Αχαϊας Αθανάσιος Κούστας, είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Ανδρέα Κατσανιώτη.

Ο κος Κούστας, από την πρώτη ημέρα που τέθηκε η Αχαϊκή σε καθυστέρηση, βρέθηκε στο πλευρό μας και με την υποστήριξη και καθοδήγησή του, καθώς και με την φυσική του παρουσία σε επισκέψεις μας που έγιναν στον εκκαθαριστή, μας βοήθησε σημαντικά στο έργο που αναλάβαμε και σε επίπεδο ενημέρωσης και σε επίπεδο στήριξης.

Ο σύλλογός μας εκφράζει τις ευχαριστίες του.

 

Η εμπειρία και οι γνώσεις του είναι πολύτιμες για την  περιοχή μας.
 
Τα πλήρη στοιχεία του δίδονται παρακάτω προκειμένου να τον ενημερώσετε για οτιδήποτε θέλετε.

 

 


Αθανάσιος Κούστας

Ειδικός Σύμβουλος
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

 Τηλ.  2610-277779 Fax: 2610-276519

 e-mail  : koustas@e-a.gr


 

 

- - -

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ - ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΑΧΑΙΚΗΣ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας στο e-mail : acbank.association.bs@gmail.com

Τηλ. 6945 849400

 

 

Αρχική   Blog Συλλόγου

 

 
"ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ"


 

 

 

    

 

April 2014, Greek Post

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

 

 

 

Προτείνεται η εφαρμογή πακέτων ανάλογα με τον χαρακτήρα της κάθε διευθέτησης

 

 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος στον κώδικα δεοντολογίας έχει συμπεριλάβει όλες τις πιθανές λύσεις αναχρηματοδότησης που μπορούν να εφαρμοστούν, χωρίς ωστόσο να μπαίνει στην ουσία των ρυθμίσεων. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη αρμοδιότητα για τη συγκεκριμενοποίηση των εργαλείων που θα χρησιμοποιούνται έχει το Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Αναλυτικότερα, ανάλογα με τον χαρακτήρα της ρύθμισης προτείνονται τα εξής:  

 

 

Βραχυπρόθεσμες λύσεις:


α) Τόκοι μόνο κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου.
β) Μειωμένες τοκοχρεολυτικές δόσεις κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου.
γ) Περίοδος χάριτος.
δ) Αναβολή πληρωμής δόσης/δόσεων.
ε) Τακτοποίηση καθυστερούμενου υπολοίπου.
στ) Κεφαλαιοποίηση καθυστερήσεων.  

 

 


Μακροπρόθεσμες λύσεις:


Σε αυτές περιλαμβάνονται τα σχέδια αποπληρωμής η διάρκεια των οποίων ισούται ή υπερβαίνει τα πέντε έτη

Ειδικότερα, προτείνονται:


α) Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου.
β) Αλλαγή τύπου επιτοκίου (π.χ. από κυμαινόμενο σε σταθερό).
γ) Παράταση της διάρκειας.
δ) Διαχωρισμός ενυπόθηκου δανείου σε:
i. Ενα βιώσιμο δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση, το οποίο ο δανειολήπτης αποπληρώνει με βάση την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής.
ii. Υπόλοιπο του δανείου, στο οποίο δεν λογίζονται τόκοι έως μια μεταγενέστερη ημερομηνία αποπληρωμής.
ε) Πρόσθετη εξασφάλιση από τον δανειολήπτη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης λύσης ρύθμισης.
στ) Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης.
ζ) Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.

 

 

 

Λύσεις οριστικής διευθέτησης:


Ως λύση οριστικής διευθέτησης ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της συμβατικής σχέσης μεταξύ ιδρύματος και δανειολήπτη ή ο τερματισμός αυτής, αποσκοπώντας στην οριστική τακτοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος έναντι του δανειολήπτη.
Οι λύσεις που προτείνονται περιλαμβάνουν τα εξής:


α) Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου στο πλαίσιο ευρύτερης ρύθμισης.
β) Μετατροπή σε χρηματοδοτική μίσθωση, με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα και υπογράφει μια σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης για ελάχιστη χρονική διάρκεια (συνήθως πέντε έτη).
γ) Πώληση και ενοικίαση, με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου, αποπληρώνοντας μέρος ή το σύνολο του δανείου.
Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο για κάποια ελάχιστη χρονική διάρκεια έναντι μισθώματος (συνήθως για μια ελάχιστη περίοδο τριών ετών).
δ) Μεταβίβαση του δανείου.
ε) Αντικατάσταση παλαιού δανείου με νέο μικρότερου υπολοίπου.
στ) Διαχείριση σε εκκαθάριση στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.
ζ) Ρευστοποίηση εξασφαλίσεων.  

 

Πηγή : 30/03/2014   Εφημερίδα '' Καθημερινή''  

 

 

Δείτε επίσης :

 

> ΕΡΧΕΤΑΙ "ΚΟΥΡΕΜΑ" ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

 

Αρχική     Blogs

 

CHRISTINA'S BLOG

 

 

   

Pages: 1 2 3 4 5 ... » »»